Jolanda van den Dungen/ JDstructuur
/

Professional Organizer

 

Intakegesprek

Na ons eerste contact, plannen we op korte termijn een vrijblijvend intake gesprek bij u thuis. In dit gesprek bekijken we samen op welk gebied van professional organizing ik u van dienst kan zijn. Samen inventariseren we uw knelpunten en wensen en bekijken of JDstructuur u kan helpen bij een adequate aanpak hiervan.

Een intake gesprek duurt gemiddeld een uur en is gratis, ook als het niet tot een werkafspraak komt.

Op basis van dit gesprek maak ik een schatting van het aantal benodigde uren, waarvan ik een offerte uitbreng.

Indien u, op basis van de offerte, besluit met mij verder te gaan, plannen we op korte termijn een vervolg afspraak, waarin we aan de slag gaan. 

 

Offerte

In de hierboven genoemde offerte zijn de volgende punten verwerkt;

-       Omschrijving van de gemaakte afspraken omtrent alle
         werkzaamheden

-       Een tijdsplanning

-       De overeengekomen vergoeding voor de uit te voeren werkzaamheden

 

Werkzaamheden

Op de afgesproken datum gaan we samen aan de slag. Hierbij is het voor ons beiden dat wij onze aandacht hier volledig op kunnen richten. De sessie duurt  3 uur . Dit is echter wel afhankelijk van datgene wat is afgesproken en dat wat moet worden aangepakt. In een paar uur kunnen we al een enorme vooruitgang boeken. In sommige gevallen kunnen meerdere sessies nodig zijn om de afgesproken doelen te behalen. 

De uitvoering van uw opdracht is altijd maatwerk. Dit betekent dat JDstructuur rekening houdt met uw wensen en ideeën en niet werkt volgens standaard sjablonen. Opruimen gebeurt samen met u, omdat alleen u kunt beslissen wat er met uw spullen moet gebeuren. JDstructuur heeft hierin een adviserende en ondersteunende rol.

Voor spullen die u niet meer wilt bewaren, kunnen we kijken of u ze wilt laten hergebruiken, bijvoorbeeld door inschakeling van een kringloopwinkel of verkoop via marktplaats.

Extra kosten voor opbergartikelen en dergelijke zitten niet standaard in de prijsopgave, tenzij dit in de offerte anders is vermeld 

Wellicht ten overvloede, ik ruim niet zelf op, maar ik begeleid en/of adviseer u bij het scheppen van orde in zowel de privé als zakelijke omgeving, tijd en informatie. Resultaat: overzicht, structuur en transparantie, regie in eigen hand, rust in uw hoofd.

 

Evaluatie

Na afronding van de opdracht zullen wij gezamenlijk de opdracht evalueren. Enkele maanden na het voltooien van de opdracht zal ik, vrijblijvend, contact met u opnemen om te verifiëren of de aanpassing nog steeds het gewenste resultaat heeft en of er behoeft is aan een vervolgafspraak.