Jolanda van den Dungen/ JDstructuur
/

Professional Organizer

 

 

Zijn de woorden;
wanorde, werkstress, information overload, ontbreken van motivatie en coaching
op u van toepassing, dan wil ik graag met u aan de slag!  

 

 

JDstructuur is specialist in het aanbrengen van structuur in de breedste zin van het woord. Ik kan u adviseren en begeleiden bij het creëren van orde en overzicht in woon – en werkruimte binnen de voor u beschikbare tijd (time management). Ik doe dit zowel voor particulieren als voor klanten in de zakelijke markt.

Als professional Organizer richt ik mij vooral op kwaliteit van wonen en leven, mijn kracht ligt in de samenwerking met u. Met mijn organisatietalent kan ik u ondersteunen om overzicht en structuur te krijgen en daardoor grip op uw situatie.

 

JDstructuur biedt advies en ondersteuning op het gebied van;

-       Organiseren woonomgeving, het aanreiken van methodes om uw spullen te ordenen en
        opgeruimd te houden

-       Het opzetten en bijhouden van administratie

-       Verhuisservice, het plannen en organiseren van de verhuizing

-       Nabestaandenmap, het samenstellen van een dossier met alle belangrijke gegevens en de
        wensen ten aanzien van uw bezittingen

-       Het realiseren van een goede werk-privé balans

-       Werkplekorganisatie, het aanreiken van methodes om georganiseerd en efficiënt te werken

-       Het organiseren van overzicht op al uw taken

De hierboven getoonde opsomming van mogelijkheden is niet uitputtend bedoeld.

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kunnen/ zullen er zaken zijn, die hier niet zijn genoemd, maar waarbij ik u wel degelijk kan helpen. In een persoonlijk gesprek kunnen we gezamenlijk verkennen op welke wijze ik u kan ondersteunen.

Er kunnen momenten in uw leven zijn, waar de omstandigheden u nopen om hulp te zoeken. Dit kan zijn tijdens bv. een verhuizing, een sterfgeval, verandering van werk etc. JDStructuur staat in dergelijke momenten klaar om u te ondersteunen. 

Door de aard van mijn werkzaamheden is het soms onvermijdelijk dat ik privé zaken zie.

U kunt van mij verwachten, dat ik alle persoonlijke gegevens vertrouwelijk zal behandelen en, alleen in overleg, zal gebruiken daar waar nodig.