Jolanda van den Dungen is gespecialiseerd in het effectief omgaan met ruimte, middelen en informatie. Ik bied oplossingen en structuurelementen aan. Hierbij kijk ik altijd naar de mogelijkheden en niet alleen naar de problemen. Het gaat altijd om maatwerk waarbij u de regie houdt. Ik vind het enorm waardevol om mensen te begeleiden op de momenten waarop extra aandacht en steun nodig is.

Tarieven
De prijs per uur voor individuele begeleiding vanuit de gemeente WMO wordt per gemeente en casus bepaald. Eventueel kunnen de kosten uit een PersoonsGebonden Budget (PGB) worden voldaan of afhankelijk van de gemeente waar u woonachtig bent is Zorg in Natura (ZIN) een optie. De opdrachten zijn altijd maatwerk.

Kwaliteit
Ik ben ingeschreven in het KIWA kwaliteit register. Daarnaast ben ik ingeschreven bij de Nederlandse Beroeps Vereniging van Professional Organizers.

Privacyverklaring
JDstructuur gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens.

Klachtenregeling
Bij JDstructuur staan service gerichtheid en kwaliteit hoog in het vaandel. Mocht u desondanks een klacht hebben dan wil ik dit graag met u bespreken en mocht deze klacht niet onderling worden opgelost dan kan deze worden ingediend bij KlachtenportaalZorg. U kunt deze organisatie bereiken via mail : info@klachtenportaalzorg.nl of telefonisch via 0228-322205.