• tijdens een gratis intake worden wensen en knelpunten bekeken en evt. een plan van aanpak voorgesteld. Daarna volgt een vrijblijvende offerte
  • organize sessies: We maken een afspraak (overdag, avond of weekend) om samen de achterstanden aan te pakken en nieuwe structuren in te voeren. De begeleiding vindt bij u thuis plaats
  • samenwerking: waar nodig werkt JDstructuur samen met andere hulpverleners. Dit om u zo goed mogelijk te ondersteunen om zelf uw leven weer op de rit te krijgen en te houden
  • JDstructuur maakt deel uit van een samenwerkingsverband en wij overleggen regelmatig (intervisie). Iedereen heeft zijn eigen specialisatie en wij raadplegen elkaar of verwijzen door indien nodig

JDstructuur kan u helpen met:

Administratie begeleiding

  • het maken van een goede planning
  • ordenen van uw papieren en digitale administratie
  • budgetbegeleiding. Inkomsten en uitgaven brengen we in kaart en we bekijken waar de knelpunten zitten. Ook zoeken we uit waar besparingen mogelijk zijn en of u slimmer om kunt gaan met uw geld
  • hulp na een scheiding, afhandelen van de lopende regelzaken omtrent inkomen en scheiding
  • schuldhulpbemiddeling en alle bijbehorende administratieve zaken

Nabestaandenzorg

Binnen het proces van verliesverwerking ligt hierbij de nadruk op het adviseren en begeleiden van de administratieve zaken en het opruimen van materiële zaken.

Opruimen bij leven

Als het einde van het leven nadert, wordt het belang van materiële zaken ineens heel relatief. Wat moet ik eigenlijk met al die spullen? En wat gebeurt ermee als u er straks niet meer bent? Veel mensen willen dit graag zelf regelen nu het nog kan. Opruimen en schoon schip maken. Op die manier blijft u de regie in handen houden zolang het kan. Dat is niet alleen enorm waardevol, maar geeft ook letterlijk en figuurlijk ruimte en rust.

Hoarding

Hoarding, ook wel verzamelwoede of verzameldrang, is een verzamelstoornis waarbij iemand een sterke behoefte heeft om bepaalde voorwerpen te bewaren. Het wegdoen van deze spullen gaat samen met een gevoel van lijden. JDstructuur werkt met u samen om dit probleem aan te pakken om to te komen tot een verbetering van de woonsituatie. We kijken eerst naar de veiligheid, toegankelijkheid en comfort. Dat gebeurt in kleine overzichtelijke stappen. Het wederzijds vertrouwen is daarbij heel belangrijk. JDstructuur zal dan ook nooit zonder toestemming spullen aanraken, verplaatsen of weggooien.

Organiseren woonomgeving

Hierbij ligt de focus op het opruimen van kasten en ruimtes in huis zodat deze daadwerkelijk ruimte en rust creëren. Het is de bedoeling om dit niet eenmalig te doen maar om een nieuwe routine op te bouwen waarbij alles in huis een vaste plek krijgt. U zult merken dat het rust geeft en u weer meer tijd krijgt voor de dingen die u belangrijk vindt.

Professional organizer voor verhuizingen

We bieden hulp bij het in- en uitpakken van de verhuisspullen maar ontzorgen ook bij de administratieve zaken die een verhuizing met zich mee brengt.