Wanorde, geen plaats meer, van alles kwijt en tijd tekort. Heeft u onvoldoende overzicht in huis of uw administratie?
Wilt u effectiever omgaan met tijd, energie, ruimte en middelen?
Ga dan samen met JDstructuur kijken waar en waarom het niet lekker loopt om vervolgens samen aan de slag te gaan om dit deel van uw leven weer op de rails te zetten. JDstructuur is er voor iedereen die tijdelijk ondersteuning nodig heeft bij vragen, problemen of bij het aanbrengen van structuur.

Iedereen heeft wel eens problemen in het dagelijkse leven. JDstructuur zoekt met u naar mogelijkheden om uw situatie te verbeteren. Dan kijken we niet alleen naar uw problemen maar ook naar uw mogelijkheden. Uw persoonlijke omstandigheden spelen hierbij een belangrijke rol. Denkt u hierbij aan ingrijpende gebeurtenissen die impact hebben op uw leven. Ook kan uw eigen geestelijke gesteldheid een belangrijke factor vormen. Denkt u hierbij aan vormen van autisme, ADHD, depressie of andere psychische aandoeningen. We nemen alle beïnvloedende factoren in ogenschouw en bepalen samen een strategie. Vervolgens zetten we een passend plan op waarmee we aan de slag gaan, in de breedste zin van het woord.


Mijn doelstelling is ontzorgen en het vergroten van uw zelfredzaamheid. We werken samen naar een gesteld doel waarbij u de regie houdt.